منو دسته‌بندی
جست‌وجو

شماره جدید ماهنامه علمی ـ ترویجی معرفت منتشر شد

 جدیدترین شماره ماهنامه علمی ـ ترویجی معرفت، ویژه شهریور ۱۳۹۵منتشر شد. «شکوه عبادت و بندگی نزد شیعیان واقعی»، «دسته‏ بندی و بررسی تعریف‏ های دین»، «تردیدناپذیر بودن معاد از منظر…