حکم ورود به حریم خصوصی افراد در فضای مجازی و هک کاربران

حضرات آیات عظام سیستانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، موسوی اردبیلی ومکارم شیرازی، سبحانی وصانعی به پرسش های شفقنا درباره ورودبه حریم خصوصی افراد درفضای مجازی وانتشاراطلاعات شخصی بدون رضایت آنان…