برچسب: غنا

0

سؤال: آیا گوش دادن به غنا در خانه جایز است؟ اگر در فردی تأثیر نداشته باشد چه حکمی دارد؟ جواب: گوش‌دادن به غنا…بیشتر