امر روز مره در جامعه پسا انقلابی

تازه ترین کتاب عباس کاظمی نقد و بررسی می شود

«امر روزمره در جامعه پسا انقلابی»  اثر دکتر عباس کاظمی پژوهشگر حوزۀ مطالعات فرهنگی و جامعه‌شناس ایرانی است که در هشتاد و چهارمین نشست کتاب و اندیشه با حضور دکتر…