دسته‌ها
تحلیل ها

حتما بخوانید:30 ویژگی افرادی که با زیبایی‌ها زندگی می‌کنند!

۱-به قلب خود مرتب سَر می‌زند؛
۲-برای فردی که وقت شناس است، هدیه می‌خرد؛
۳-از چیده شدن مرتب میوه‌ها در مغازه، لذت می‌برد؛
۴-از حیله کردن پرهیز می‌کند چون به سهم خود در طبیعت اعتماد دارد؛
۵-مخالفین خود را با احترام خطاب می‌کند؛
۶-از فردی که با همۀ مرام‌ها سازگار است، فاصله می‌گیرد؛
۷-چندین حلقه دوست دارد: از نزدیک‌ترین تا نوروز به نوروز؛
۸-هیچوقت و درهیچ شرایطی، فریاد بر نمی‌آورد؛
۹-به کسانی که در هنر، علم و ادبیات خلاقیت دارند، بسیارتوجه می‌کند؛
۱۰-با رفتارهای ریز و درشت سعی می‌کند اعتماد دیگران را جلب کند؛
۱۱-هر چند وقت یکبار به تماشای غروب می‌رود؛
۱۲-وقتی ورزش او تمام شد، خلقت را سپاس می‌گوید؛
۱۳-اشتباهات دیگران را در جمع مطرح نمی‌کند؛
۱۴-ساعت‌ها به رفت و آمد مورچه‌ها در انتقال آذوقه، نگاه می‌کند؛
۱۵-با گل‌ها، صحبت می‌کند؛
۱۶-بدون آنکه شبنم از هم بشکافد، آن را برمی‌دارد؛
۱۷-آنقدر وظیفه شناس است، به ندرت شخصی به او تذکر می‌دهد؛
۱۸-اصرار نمی‌کند؛
۱۹-از کسانی که عمر خود را صرف حفظ سمت کرده‌اند؛ فاصله می‌گیرد؛
۲۰-تمام زندگی خود را صرف پول درآوردن نمی‌کند؛
۲۱-با راه رفتن در جنگل، غرق صدای خزان می‌شود؛
۲۲-هر وقت می‌خواهد غیبت فردی را شروع کند به خود می‌گوید: کره زمین یک نقطه از کل کهکشان‌هاست؛
۲۳-با سکوت کلامی و رفتاری کوشش می‌کند تا ناسزاگویان را متوجه عمل خود کند؛
۲۴-مبهوت نقوش و رنگ‌آمیزی ابرها نزدیک به غروب است؛
۲۵-چون به خود احترام می‌گذارد همه جا یک شخصیت دارد؛
۲۶-انواع روش‌های غیر واکنشی را برای تحمل جهل به‌کار می‌گیرد؛
۲۷-برای شنیدن صدای آب رودخانه، وقت می‌گذارد؛
۲۸-اطرافیان عموماً می‌دانند او چه کارهایی انجام نمی‌دهد؛
۲۹-دو برابر مقداری که حرف می‌زند، کتاب می‌خواند و یک دهم آن، فکر می‌کند؛
۳۰-مبهوت راه رفتن آرام حشرۀ بسیار کوچک روی دست خود است.