سلفی‌ها به این کتاب اعتراض کردند

رمان «شهید عشق» اثر احمد تورگوت از سوی انتشارات کتابستان معرفت به چاپ پنجم رسید. «شهید عشق» رمانی است که نویسنده سنی‌مذهب اهل ترکیه در ارتباط با قیام عاشورا نگاشته…