برچسب: دکتر محمود سریع القلم

ویژگی افراد توانا,دکتر محمود سریع القلم
0

۱-وقت ندارند بر علیه کسی، کاری انجام دهند؛ ۲-وقت ندارند پشت سر دیگران صحبت کنند؛ ۳-وقت ندارند در وقایع گذشته، متوقف شوند؛ ۴-وقت ندارند که…بیشتر

ویژگی افراد ضعیف,دکتر محمود سریع القلم
0

۱-به ندرت سؤال می‌کنند؛ ۲-تفاوت میان تدبیر و حیله را نمی‌دانند؛ ۳-قابل پیش‌بینی نیستند؛ ۴-به ندرت فرد توانمندی اطرافشان پیدا می‌شود؛ ۵-نهایت تلاش خود را…بیشتر