دکتر, محمود سریع‌ القلم,مکالمه, راستگو,دروغگو,

مکالمه راستگو با دروغگو!

یادداشتی از دکتر سریع القلم: راستگو: دوست عزیز، چطور شما اینقدر دروغ می گویید؟ دروغگو: منظور از دروغ چیه؟ راستگو: حرف‌هایی که صحت ندارند. آمار غلط. نسبت‌های نادرست. تحلیل‌های ناصحیح….