منو دسته‌بندی
جست‌وجو

حکم دختران ۹ ساله که توانایی روزه گرفتن ندارند

حضرت آیت‌الله العظمی صافی به پرسشی درباره دختران بالغ و عدم قدرت بر روزه‌گرفتن پاسخ گفته است. متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است: س….