منو دسته‌بندی
جست‌وجو
خمس

آیا به حقوق بازنشستگی خمس تعلق می‌گیرد؟

خداوند در قرآن کریم به پرداخت خمس تأکید بسیاری کرده و آن را هم‌ردیف جهاد قرار داده است. خمس یکی از فرائض اسلامی است که شامل پرداخت یک پنجم درآمد…