استقبال از ۱۲۵۰ سالگی حکیم ترمذی

یادداشت پیش‌رو به مناسبت ۱۲۵۰ سالگی حکیم ترمذی در روزنامه جمهوریت به چاپ رسیده که توسط رایزن فرهنگی کشورمان در اختیار رسانه ها قرار گرفته است. ————————————— ابوعبدالله محمد ابن…