زندگی,زمانه, آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

«زندگی و زمانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی» تکمیل شد/ کتاب تا پایان عمر را شامل می‌شود

جعفر شیرعلی‌نیا محقق و پژوهشگر تاریخ معاصر از ایجاد ویرایش‌هایی روی کتاب «زندگی و زمانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی» پس از فوت او خبر داد و گفت: پس از فوت آیت‌الله…