آیت الله جوادی

آیت‌الله جوادی: بیت عتیق، مِلک هیچ قومی نیست

یکی از مراجع تقلید گفت: آل سعود حق ندارد بگوید اگر می‌خواهید به زیارت بیت عتیق بیایید باید طبق‌نظر و مقررات خاص ما بیایید؛ محروم کردن مسلمان از حج به…