جامعه استرالیا بزدوی مملو از مسلمانان خواهد شد!!

0

رهبر حزب وان نیشن در مجلس سنای استرالیا با اشاره به اینکه استرالیا با خطر ازدیاد جمعیت مسلمانان مواجه است، از وزارت مهاجرت استرالیا خواست که جلوی ورود مهاجرین مسلمان به این کشور را بگیرد.

————————

نخستین سخنرانی سناتور پائولین هانسون رهبر حزب وان نیشن (One Nation) در مجلس سنای استرالیا پیرامون  اسلام و جامعه مسلمانان در استرالیا با انتقادات زیادی روبرو شده است.

وی در این سخنرانی با اشاره به اینکه استرالیا با خطر ازدیاد جمعیت مسلمانان مواجه است، از وزارت مهاجرت استرالیا خواست که جلوی ورود مهاجرین مسلمان به این کشور را بگیرد. وی همچنین تصریح کرد که استرالیا باید مانند بسیاری از دیگر کشورهای جهان پوشش برقع برای خانم های مسلمان را ممنوع نماید.

تقریبا حدود دو دهه قبل، سناتور هانسون با ورود خود به صحنه سیاسی استرالیا، در نخستین سخنرانی جنجال‌برانگیز خود در مجلس سنای استرالیا اظهارات مشابه ای را در خصوص روند رو به رشد جمعیت شهروندان آسیائی (بویژه چینی تبارها) در این کشور و ضرورت جلوگیری از ورود آنان به استرالیا مطرح کرده بود. وی حدود ۱۶ سال قبل نیز در یک سخنرانی دیگر از افزایش جمعیت شهروندان ایتالیائی تبار در استرالیا ابراز نگرانی کرده بود.

سناتور هانسون در سخنرانی روز گذشته خود گفت: اکنون ما با خطر رو به رشد جمعیت آندسته از مسلمانانی در کشور مواجه می باشیم که به هیچوجه سازگار با فرهنگ و هویت جامعه ما نمی باشند. وی اضافه کرد که ما نباید اجازه دهیم که هیچ مسجد و یا مدرسه اسلامی جدیدی در این کشور ساخته شود و تا زمانیکه این بحران وجود دارد باید مسلمانان استرالیائی که از کشور خارج می شوند نیز بدقت تحت نظر قرار گرفته شوند. وی همچنین خاطر نشان کرد آندسته از مسلمانانی که قادر نیستند خود را با نحوه زندگی، فرهنگ و هویت جامعه ما تطبیق دهند، من شخصا خوشحال خواهم شد که آنان را با ماشین خودم به فرودگاه برده تا برای همیشه استرالیا را ترک نمایند.

سناتور هانسون همچنین گفت: ما نمی توانیم بدرستی تعریف کنیم که کدام دسته از مسلمانان رادیکال هستند و کدام دسته رادیکال نمی باشند. تفکیک آنان بسیار مشکل است و بنظر من همه مسلمانان در یک سبد قرار دارند، مگر اینکه عکس آن ثابت شود.  وی از رهبران جامعه مسلمانان در استرالیا خواست که در این خصوص بیشتر صحبت نمایند و موضع خود را به روشنی بیان نمایند.

در همین رابطه، سناتورهای حزب سبزهای استرالیا در مجلس سنا، روز گذشته در حین سخنرانی سناتور هانسون، بعنوان اعتراض به اظهارات وی در خصوص جامعه مسلمانان در استرالیا، صحن مجلس را ترک کردند.

سناتور نیک ذنفون نیز طی مصاحبه ای در این خصوص با انتقاد از  از اظهارات روز گذشته سناتور هانسون در رابطه با جامعه مسلمانان در این کشور تاکید کرد که گروه بندی کردن بخشی از جامعه استرالیا، بویژه بدنام کردن و بهتان زدن به جامعه مسلمانان در این کشور و به این نحو را جدا مایه تاسف و دل شکستگی می داند.

باری اوفارل، سر وزیر سابق ایالت نیو ثاث ولز نیز در تیوتر خود در این رابطه تصریح کرد که ادعاهای بی پایه و اساس خانم هانسون در سال ۱۹۹۶ در خصوص اینکه جمعیت رو به رشد آسیائی ها در استرالیا تا سال ۲۰۱۶  تمام کشور را در احاطه خود قرار خواهند داد و ادعاهای اخیر وی در رابطه با جامعه مسلمانان در این کشور همگی موید آن است که بزرگترین تهدید واقعی در جامعه استرالیا بدون تردید جهالت افرادی مانند وی (خانم هانسون) می باشد.

ملکوم ترنبول، نخست وزیر، جولی بیشاپ، وزیر امور خارجه و پیتر داتون، وزیر مهاجرت استرالیا نیز طی مصاحبه هائی جداگانه در این خصوص با تاکید بر اینکه برای دیدگاه های خانم هانسون احترام قائل هستند و آنرا در قالب آزادی بیان تلقی می کنند، اما بخش هائی از اظهارات وی در خصوص جامعه مسلمانان استرالیا را تفرقه آمیز دانسته و آنرا رد  نموده اند.

اما جان هوارد، نخست وزیر سابق استرالیا طی مصاحبه ای با شبکه رادیو – تلویزیونی و خبری ای بی سی استرالیا در این خصوص با اشتباه خواندن خارج شدن سناتورهای حزب سبزها از صحن مجلس بعنوان اعتراض، هشدار داد که نباید اجازه دهیم اشتباه ۲۰ سال قبل که در راستای تلاش بمنظور به حاشیه راندن سناتور هانسون و طرفدران وی شکل گرفته بود، بار دیگر تکرار شود.

وی همچنین تصریح کرد که سناتور هانسون یقینا سزاوار آن بوده است که توسط دیگر اعضای مجلس سنا با شکل احترام آمیزتری برخورد شود. مسلما نباید اجازه داد که اشتباهی که در ۲۰ سال قبل برای منزوی کردن و زشت و شیطانی جلوه دادن دیدگاه های سناتور هانسون و طرفدران وی رخ داد، بار دیگر تکرار شود.

جان هاوارد همچنین تاکید کرد که کسانیکه به سناتور هانسون رای داده اند یقینا تنها منحصر به افرادی “نژادپرست” و یا “تعصب گرا” که صرفا از دیدگاه های خانم هانسون در خصوص مهاجرین حمایت کرده باشند، نمی گردند. بسیاری از این افراد عمدتا به خانم هانسون به این دلیل رای داده اند که از برخی از جریانات سیاسی در کشور ناخشنود بوده اند و بعنوان یک الترناتیو از وی حمایت کرده اند.

در واقع می توان تا حدودی چنین استدلال کرد که آرای داده شده به خانم هانسون به نحوی آرای ناشی از “سرخوردگی” و “اعتراض” نسبت به برخی از جریانات سیاسی در کشورمحسوب می گردد.

سناتور اسکات رایان نیز طی یک مصاحبه با رادیو ای بی سی استرالیا در این خصوص خاطر نشان کرد که وی قویا با اظهارات خانم هانسون  نسبت به پایان دادن به روند پذیریش مهاجرین مسلمان در کشور مخالف می باشد. وی همچنین تصریح کرد که من بشدت از سیاست های مهاجرتی غیر تبعیض آمیز دولت فدرال حمایت می کنم. اتخاذ چنین سیاست هائی بدون تردید تاکنون بسیار موفقیت آمیز بوده و بدرستی در راستای خدمت به پیشبرد اهداف مهاجرتی دولت فدرال برنامه ریزی شده است.

رهبران جامعه مسلمانان در استرالیا نیز با اعتراض شدید نسبت به اظهارات تفرقه انگیز روز گذشته خانم هانسون که در راستای اسلام هراسی در جامعه استرالیا صورت گرفته است نیز بیانیه های مختلفی را صادر کرده اند.

در همین راستا، قیصر تراد، رئیس شورای اسلامی فدراسیون استرالیا، نیز طی بیانیه ای گفت: پائولین هانسون ادعاهای بی پایه و اساس و کلیات اغراق آمیزی را در راستای عمومیت دادن آنها به اصول اسلامی و مسلمانان استرالیا مطرح کرده است. صحبت های وی بیانگرعدم اطلاع کافی وی از اسلام و بشدت مغرضانه، مضر و تفرقه انگیز بوده است که نگرانی های بسیار زیادی را در جامعه مسلمانان استرالیا بوجود آورده است. چنین اظهاراتی نه تنها مضر و تفرقه انگیز برای جامعه استرالیا محسوب می گردد، بلکه مایه شرمساری برای مجلس سنا و ملت  ما می باشد.

در این بیانیه وی همچنین از حمایت ملکوم ترنبول، نخست وزیر  استرالیا بخاطر رد کردن اظهارات خانم هانسون قدردانی نمود. قیصر تراد در این خصوص نیز تصریح کرد که رد اظهارات تفرقه انگیز خانم هانسون توسط ترنبول بیانگر رویکرد مثبت و رهبری درست وی در جامعه استرالیا می باشد.

در پایان این بیانیه، قیصر تراد  خاطر نشان کرد: در شرایطی که عمیقا نسبت به اظهارات خانم هانسون در این خصوص انتقاد دارم، معذالک از با حسن نیت دست دوستی بسوی وی دراز کرده و پیشنهاد می کنم که هر زمانی که خانم هانسون مایل باشند، می توانیم در طی نشستی برای پاسخگوئی به سئوالات و رفع ابهامات وی در رابطه با اسلام، با صرف غذا و نوشیدنی گرد هم جمع شویم.

ارسال نظر

60 − = 58