آیا ترش کردن روزه را باطل می کند؟! پاسخ آیت الله بهجت(ره)

0

پرسش:

آیا ترش کردن در روزه و برگشت اسید از معده به فضای دهان و بازگشت سریع آن به معده طوری که حتی فرصت بیرون انداختن آب دهان را به انسان ندهد روزه را باطل می کند؟

پاسخ:

بنابر احتياط واجب در صورتي اسيد و يا غذاي معده روزه را باطل مي کند که آن غذا به فضاي دهان برسد و انسان عمدا آن را فرو ببرد.
بنابراين اگر اصلا به فضاي دهان نرسد مثلا فقط به حلق برسد و يا انسان عمدا آن را فرو نبرد اشکال ندارد.
البته توجه داشته باشد که استفراغ و قي کردن روزه را باطل مي کند و اگر انسان عمدا استفراغ کند يعني عمدا کاري کند که غذاي درون معده او خارج شود و به فضاي دهان برسد روزه اش باطل مي شود.

ارسال نظر

− 5 = 4