قدم به قدم تا خداباوری

0

چگونه خدايي كه اينهمه كمالات دارد، اينهمه شر و بدي و سختي و مشكل را در عالم به وجود آورده است؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان۴۲- اندیشکده ایمان

ارسال نظر

45 − = 38