کتاب «فراز و فرود فکر فلسفی» منتشر شد

0

کتاب «فراز و فرود فکر فلسفی» نوشته غلامحسین ابراهیمی دینانی توسط انتشارات حکمت و فلسفه ایران منتشر شد.

در معرفی این کتاب آمده است:

?فلسفه، متاع بازاری نیست!

فلسفه در کوچه و خیابان و بازار حضور دارد ولی بازاری نیست و خرید و فروش آن معنی پیدا نمیکند.

? اگر فلسفه بازاری شود، هویت خودش را از دست می‌دهد.

? نظر فلسفی اگر به طور دقیق، نظر فلسفی باشد، از امیال و مقاصد شخصی انسان ها آزاد است و به جنبه روانی آنها نیز وابسته نیست.

?کسی که با فلسفه بیگانه است و با احکام معتبر و محکمِ عقل، سر و کار ندارد، یک موجود تک ساحتی شناخته می‌شود که در آرزوهای زودگذر خود فرورفته و هرگز نمی‌تواند از آن گرداب، بیرون آید.

?کسی که از حکمِ صریح عقل پیروی نمی‌کند، در گردونه آرزوها و خواهش ها سرگردان می‌گردد و برای این سرگردانی، پایانی نمی‌توان در نظر گرفت.

?کسی که به فراز و فرود اندیشه در سخن باور دارد، ناچار به «فراز و فرود فکر فلسفی» نیز اعتراف می‌کند.

?زیرا فلسفه در ذات و گوهر خود جز اندیشیدن درباره مسائل اساسی و بنیادی مربوط به هستی، چیز دیگری نیست.

?«فلسفه» در واقع «فلسفیدن» است و «فلسفیدن» همان چیزی است که فعالیت فکر خوانده می‌شود.

?فلسفه بدون فلسفیدن، فلسفه نیست. چنان که فکر بدون فعالیت، در واقع فکر نیست.

?اندیشه همواره می‌اندیشد و اگر اندیشه نیاندیشد، اندیشه به شمار نمی‌آید.

کتاب «فراز و فرود فکر فلسفی» در 444 صفحه با قیمت 35هزار تومان منتشر شده است.

برای تهیه این کتاب می‌توانید با شماره تلفن ٠٢١٦٦٤١٥٨٧٩ تماس بگیرید.

ارسال نظر

71 + = 75