30 ویژگی افرادی که انرژی مثبت دارند/ یادداشتی از دکتر محمود سریع‌ القلم

0

۱- یک ساعت ۶ صبح روی شن می نشینند و به امواج دریا نگاه می کنند؛
۲-وسط صحبت دیگری، به ساعت خود نگاه نمی کنند؛
۳-به جای اینکه عصبانی شوند، فکر می کنند؛
۴-کتاب هدیه می دهند؛
۵-وقتی به پارک می روند خطوط برگ ها را با هم مقایسه می کنند؛
۶-ادای آدم خوب را در نمی آورند؛
۷-نسبت به هارمونی و زیبایی رنگهایی که در پوشش خود انتخاب می کنند، دقت دارند؛
۸-تا بتوانند از همنشینی با سیاست بازان فاصله می گیرند؛
۹-به ندرت، شکایت می کنند؛
۱۰-در حد ضرورت حرف می زنند؛
۱۱-کسی نگران لطمه خوردن از جانب آن ها نیست؛
۱۲-برای جلوگیری از تکرار اشتباهات، برنامه ریزی می کنند؛
۱۳-دو نیم روز در هفته را فقط به خود اختصاص می دهند؛
۱۴-بیشتر وقت فکری آن ها به چراها می گذرد تا چه ها؛
۱۵-همسایه هایشان از آن ها بسیار راضی هستند؛
۱۶-یک دفترچه ۵٠ برگی، خود انتقادی دارند؛
۱۷-برای حفظ شادابی پوست صورت خود؛ هم ورزش می کنند و هم تغذیه سالم دارند؛
۱۸-اتوموبیل خود را برای فردی که از خطوط عابر پیاده رد می شود، متوقف می کنند؛
۱۹-چه در ظاهر و چه در خفا، غرور خود را به حداقل رسانده اند؛
۲۰-انتظارات خود را از دیگران به حداقل رسانده اند؛
۲۱-هر حرفی می زنند و هر کاری انجام می دهند، ده سال آینده را در نظر می گیرند؛
۲۲-مهم ترین هدف زندگی آن ها، کشف خود است؛
۲۳-به جای اینکه حسادت بورزند، کار و خلاقیت خود را سه برابر می کنند؛
۲۴-ترجیح می دهند ١٠٠ متر راه بروند تا دوبله پارک کنند؛
۲۵-به دیگران می گویند: شما در این ۵ مورد بیشتر از من کوشش کرده اید؛
۲۶-از فردی که برای آن ها وقت گذاشته، بارها و بارها تشکر می کنند؛
۲۷-برای حفظ سلامتی، قبل از ٨ شب شام می خورند؛
۲۸-در منظومه شخصیتی آن ها، جعبه ای به نام بدی به دیگران وجود ندارد؛
۲۹-به واسطه خودسازی به این نتیجه رسیده اند که مرکز ثقل جهان نیستند؛
۳۰-به اینکه چرا تعداد زیادی پرنده روی سیم برق کنار هم نشسته اند و نگاه می کنند، فکر می کنند.

ارسال نظر

37 − = 27