کتاب «هویت طلبگی» به کتابفروشی‌ها رسید

0

کتاب «هویت طلبگی» اصول، شاخص‌ها و رسالت‌ها اثر محسن آذری از سوی نشر سبط اکبر روانه بازار کتاب شد.

سوال اصلی کتاب چیستی هویتی طلبگی است. هویت به معنای کیستی و مشخصات افراد و گروه‌ها؛ منظور از هویت در این پژوهش، هویت اجتماعی است. هویت باید بر پایه‌ها و اصولی بنا گردد؛ هویت طلبگی بر اساس اصول و مبانی انسان‌شناختی اسلامی و برای نیل به اهداف غایی تربیت دینی بنا گردیده است.

این کتاب که حاصل تحقیق رساله سطح 3 نویسنده برای حوزه علمیه قم است در 5 فصل تالیف شده است. مولف پس از بررسی‌ها به اصول هشتگانه: تخلق به اخلاق الهی، آراستگی به زیور علم نافع، رعایت زی و عرفیات طلبگی، تبلیغ بر پایه نیازهای زمان، تفکر، آزاداندیشی، غیرت و بصیرت، دارا بودن اهداف جهانی؛ به عنوان شاخص‌هایی برای هویت طلبگی‌ رسیده است.

«کلیات و مفاهیم»، «مبانی و اصول نظری هویت طلبگی»، «مراحل شکل‌گیری هویت طلبگی»، «رسالت‌های طلبگی» و … عناوین فصل‌های این کتاب است که در 190 صفحه تالیف و تدوین شده است.

کتاب «هویت طلبگی؛ اصول، شاخص‌ها و رسالت‌ها» اثر محسن آذری از سوی نشر سبط اکبر با قیمت 10هزار تومان روانه بازار کتاب شده است.

ارسال نظر

28 − = 19