ببینید؛ زندگانی آیت الله هاشمی در یک نگاه

0

در تصاویر زیر می توانید نوجوانی تا سن 82 سالگی آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی را مشاهده کنید

ارسال نظر

79 + = 80