«ارتباط‌شناسی» محسنیان‌راد چاپ شانزدهمی شد

0

چاپ شانزدهم کتاب «ارتباط‌شناسی» نوشته دکتر مهدی محسنیان‌راد با دو مقدمه از دکتر حمید مولانا و دکتر کاظم معتمدنژاد منتشر شد.
«ارتباط‌شناسی» از جمله کتاب‌های مهم در زمینه علوم ارتباطات است که سال‌ها به عنوان مرجع برای دانشجویان علوم ارتباطات قابل استفاده بوده است. این کتاب را دکتر مهدی محسنیان‌راد استاد علوم ارتباطات اجتماعی با موضوع ارتباطات انسانی نوشته است.

در این کتاب انواع ارتباطات انسان با انسان، حیوان و ماشین مورد مطالعه قرار گرفته و بیش از همه، در مورد انواع ارتباطات انسان با انسان اعم از کلامی و غیرکلامی بحث می‌کند و در نهایت یک مدل مناسب برای این ارتباط ارائه می‌دهد.

کتاب «ارتباط‌شناسی» درباره ارتباطات انسانی نخستین اثر فارسی تخصصی در این زمینه و از جامع ترین کتاب‌های فارسی در مورد مطالعات ارتباطی وو مشتمل بر مطالعه‌ای بسیار وسیع در زمینه فراگرد ارتباط، به ویژه مدل‌های گوناگون آن است؛ مدل‌هایی که در دوره پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای غربی و مخصوصاً ایالات متحده آمریکا، پدید آمده‌اند.

نویسنده برای شناخت فراگرد ارتباط و ارزیابی بعضی از این مدل‌ها یا جنبه‌هایی از آنها بررسی‌های شخصی جدیدی نیز انجام داده است و ضمن مطالعات مقایسه‌ای مدل‌های گوناگون ارتباطی و یادآوری نقطه ضعف‌های بسیاری از آنها، به نتیجه گیری‌های مستقل علمی پرداخته است.

نویسنده در این کتاب ارزشمند کوشیده است از یک سو بر اساس پژوهش‌های میدانی خویش، تعریفی از ارتباط به دست دهد و از سوی دیگر با توجه به این تعریف، مدل ویژه ای از ارتباط ارائه کند که بر معنی استوار باشد. موفقیت مهم مولف در آن است که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل مدل‌های ارتباطی که در چند دهه اخیر از طرف متخصصان و محققان ارتباطات غربی ارائه شده اند، خود تعریف و مدل ویژه ای از ارتباط را در بخش پنجم کتاب ارائه کرده است.

این اثر که به ارتباطات انسانی (میان فردی، گروهی، جمعی) می­ پردازد غیر از کتابنامه، واژه نامه، موضوع نامه و نامنامه از هشت فصل تشکیل شده است. دو مقدمه از پرفسور حمید مولانا و مرحوم پروفسور کاظم معتمدنژاد در ابتدای کتاب از مطالب مهم این اثر است که در آن پروفسور مولانا درباره واژه و مفهوم ارتباطات مطالبی نوشته است و پروفسور معتمدنژاد نیز سیری در تحول مطالعات ارتباطی را مورد مطالعه قرار داده است.

مفاهیمی چون ارتباط چیست؟ معنی ارتباطات، پیام­های کلامی و غیرکلامی، پیشنهاد مدلی برای ارتباطات و سیر تحول ارتباطات از جمله مباحث مطرح شده در این اثر است. ضمن اینکه فشرده­ای از کتاب و متن کامل بخشی از آن به زبان انگلیسی هم در پایان کتاب مورد توجه قرار گرفته است. انتشارات سروش چاپ شانزدهم این اثر را در ۶۰۰ صفحه و به قیمت ۴۰۰۰۰ تومان در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه به بازار نشر عرضه کرده است.

https://telegram.me/joinchat/ByFKKD9fOZ2mRLdicWxIPQ

ارسال نظر

37 − = 32