حکم ورود به حریم خصوصی افراد در فضای مجازی و هک کاربران

0

حضرات آیات عظام سیستانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، موسوی اردبیلی ومکارم شیرازی، سبحانی وصانعی به پرسش های شفقنا درباره ورودبه حریم خصوصی افراد درفضای مجازی وانتشاراطلاعات شخصی بدون رضایت آنان پاسخ داده اند.

متن این پرسش ها و پاسخ های این مراجع تقلید شیعه بدین شرح است:

در دوران جدید، فضای مجازی نظیر ایمیل، تلگرام و یا امثال آن بخشی از حریم خصوصی افراد تلقی می شود، متاسفانه دیده می شود بعضی افراد با هک اکانت شخصی افراد و دسترسی به اطلاعات شخصی در ایمیل یا تلگرام یا… افراد، اقدام به انتشار آن بدون رضایت فرد می کنند. دیدگاه حضرتعالی در این خصوص چیست؟ آیا این کار مجاز است؟ آیا اگر کسی با دسترسی غیرمجاز به اکانت مجازی کسی اسرار او را آشکار کند یا موجب هتک آبروی او شود یا زیانی به او وارد سازد ضامن و مسئول است؟

حضرت آیت الله سیستانی:

عمل مزبور جایز نیست.

حضرت آیت الله شبیری زنجانی:

چنین کارهایی حرام است و در بعضی از موارد موجب ضمان است.

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:

هتک عرض و آبروی مؤمن حرام است و در مواردی موجب حکم به تعزیر هم می شود.

حضرت آیت الله موسوی اردبیلی:

هک کردن و افشای اسرار مردم و هتک عرض و آبروی مردم جایز نیست و استحقاق تعزیر دارد ولی نسبت به ضمان خسارت و زیان مادی ضامن است نسبت به خسارت عدم النفع تفصیلی دارد که در جای خود بحث می شود، نسبت به خسارت معنوی خسارت زننده استحقاق تعزیر دارد که ممکن است تعزیر حسب مصلحت، جریمه مالی به نفع زیان دیده قرار داده شود.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی:

با توجه به اینکه در عرف اینها را جزء حق می دانند، از بین بردن یا تصاحب آن تجاوز به حقوق دیگران است و اگر خسارتی حاصل شود، عامل آن ضامن است مگر در مواردی که آن فضای مجازی، منشأ مفاسدی در جامعه باشد و مسئولین از باب نهی از منکر، هک کردن آن را به مصلحت جامعه ببینند.

حضرت آیت الله صانعی:

هرگونه شایعه سازی و نسبت دروغ به افراد و نشر اکاذیب به هر طریق که انجام گیرد حرام و غیر جایز است خصوصاً اینکه ممکن است چنین اعمالی موجب از بین رفتن امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه شده و موجب هتک افراد و ضرر به شخصیت و حیثیت افراد و اجتماع گردد که بعضاً قابل جبران نیست و همه مسئولیت آن متوجه نشردهندگان این کاذیب می باشد.

 حضرت آیت الله سبحانی:

هتک حیثیت مؤمن از گناهان بزرگ است و اما ورود به فضای خصوصی افراد را اینترنت و مانند آن نوعی تصرف در حق مردم بوده که بدون اجازه حرام است.

https://telegram.me/joinchat/ByFKKD9fOZ2mRLdicWxIPQ

ارسال نظر

26 + = 32