بخوانید؛ گشت و گذاری سِحرآمیز در سرزمین «ساختارگرایی و پساساختارگرایی»

0

«ساختارگرایی و پسا‌ساختارگرایی» عنوانی کتابی به قلم «داناله دی پالمر» و «تری دانکلبر گر» است که مهشید کریمایی آن را به فارسی برگردانده است.

این اثر از آن نظر گشت و گذار سِحرآمیز خوانده می‌شود که در آن با نظریه نزد «سوسور» آغاز می‌شود و پس از طی طریق در مردم‌شناسیِ لوی-استروس، نشانه‌شناسی و نقد ادبی رولان بارت و آراء و عقاید فیلسوف مارکسیست، لویی آلتوسر که همگی بشر را محصور در ساختارها و مسحور آنها به شمار می‌آورند، خواننده را به شناخت کاملی از روند جریانی به نام «ساختارگرایی و پسا ساختارگرایی» رهنمون می‌سازد.

کتاب «ساختارگرایی و پسا‌ساختارگرایی» قدم اولی است در اندیشه‌ای که در آغاز بر این فرض استوار بود که واقعیت نه از چیزها که از روابط تشکیل شده است، اما نهایتا به این انجامید که غیبت چیزها به همان اندازه وجودشان مهم است.

نویسندگان از ابتدای این کتاب با کمک گرفتن از تصاویر به بررسی و تفهیم «ساختارگرایی و پساساختارگرایی» پرداخته‌اند. تصویرگری این اثر دربردارنده مفاهیمی مانند نظریه زبان سوسور، مردم‌شناسی نزد لوی استروس و سایر پیشگامان تاثیر‌گذار در ساختارگرایی است.

بررسی مفهوم جریان «ساختارگرایی و پساساختارگرایی» با تصاویر و نشان دادن اهداف و نظریات اندیشمندان و متفکران آن حوزه و حوزه‌های مرتبط دیگر از جمله شاخصه‌هایی است که در مجموعه «قدم اول» رعایت می‌شود تا نوآموزان فلسفه و جریان‌های فلسفی به خوبی با مفاهیم جریان‌ها و پدیده‌های فلسفی آشنا شوند.

«ساختارگرایی و پساساختارگرایی» از مجموعه «قدم اول» در 157 صفحه، به بهای 10 هزار تومان از سوی نشر شیرازه منتشر شده است.

ارسال نظر

− 1 = 7