نشست «بررسی میان رشته ای در باب خودکشی و انعکاس رسانه ای آن»

0

نشست «بررسی میان رشته ای در باب خودکشی و انعکاس رسانه ای آن: روانپزشکی، جامعه شناسی و علوم ارتباطات» در دانشگاه تهران برگزار می شود.

گروه ارتباطات سلامت و محیط زیست در انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری گروه جامعه شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه شناسی ایران، کرسی یونسکو در آموزش سلامت و انجمن علمی روانپزشکان نشست «بررسی میان رشته ای در باب خودکشی و انعکاس رسانه ای آن: روانپزشکی، جامعه شناسی و علوم ارتباطات» را برگزار می کند.

این نشست در تاريخ سه شنبه ٢٥ خرداد ماه ١٣٩٥ ساعت ١٧ تا ١٩ در محل دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به آدرس خیابان جلال آل احمد، جنب پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن كنفرانس انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات برگزار می شود.

احمد جلیلی رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران و شیرین احمدنیا عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مدیر کل پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و زهرا اجاق عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخنرانان این نشست خواهند بود.

ارسال نظر

54 − 51 =