احکام روزه آیت الله جوادی آملی منتشر شد

0

احکام روزه آیت الله جوادی آملی از سوی دفتر این مرجع تقلید منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احکام و فتاوای آیت الله جوادی آملی درباره روزه، از سوی دفتر وی در اختیار مومنین قرار گرفت.

این احکام شامل دو بخش احکام روزه و زکات فطره است که دارای ۲۵۳ مسئله می باشد.

ارسال نظر

9 + 1 =