استقلال داشته باشیم…

0
1394

آزادی به عنوان یک ویژگی است که همه موجودات به آن نیازمند هستند حال اگر درختی را در نظر بگیریم که برای رشد خود ریشه را حرکت می دهد تا به هر جایی که رطوبت یا آب و غذای مورد نیازش است وجود دارد برساند اگر سنگی مانع آن بشود چکار می کند آیا دست از حرکت می کشد یا با تمام قوا دنبال راهی که ختم به آزادی است را دنبال می کند.

انسان که دارای عقل و شعور است آزادی نمی خواهد؟

ما در انقلاب دنبال آزادی بودیم والحمد لله پدران ما تلاش کردن و آن بدست آمد پس باید هر جور که دوست داشتیم زندگی کنیم یا هر مد و متدی را که دیدیم برگزینیم؟؟!!

پدران ما قبل از آزادی , استقلال را آوردند یعنی اگراستقلال نباشد آزادی معنای ندارد

حفظ استقلال وزیر پرچم ظلم نرفتن مقدمه آزادی است

ارسال نظر

+ 67 = 75